ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รถกู้ภัยแล้งเคลื่อนที่ “พลังงานแสงอาทิตย์” แล้งที่ไหนไปที่นั่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมัย จุ้ยเจริญ
คำสำคัญ รถกู้ภัยแล้งเคลื่อนที่;พลังงานแสงอาทิตย์;รถติดตั้งโซล่าร์เซลล์
หน่วยงาน บริษัทกนกโปร์ดักส์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สมัย จุ้ยเจริญ เห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ถือว่า “น้ำคือปัจจัยหลัก” บางครั้งมีน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือน้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล) แต่ก็ไม่รู้ว่าจะนำมาใช้อย่างไร จึงคิดว่าภัยแล้งต้องสร้างวิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการคิดค้นรถต้นแบบ รถกู้ภัยแล้งระบบน้ำครบวงจรเคลื่อนที่ “พลังงานแสงอาทิตย์” คิดว่าบางพื้นที่เป็นป่าเขา หรือพื้นที่ห่างไกลที่สายไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง จะต้องมีรถที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ขึ้นมาให้บริการ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำในงานเกษตรกรรม จุดเด่น คือ เป็นระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นรถเคลื่อนที่สามารถนำไปใช้งานได้ทุกที่ที่มีแหล่งน้ำ และสามารถติดตั้งกับที่เป็นระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบการควบคุมการทำงานด้วย Inverter ที่มีคุณภาพสูง และใช้แผงโซล่าคุณภาพ เกรด A สามารถทำงานได้ในทุกสถานที่และระยะการทำงานหลายชั่วโมงต่อวัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.kasetkaoklai.com/home/2016/05/รถกู้ภัยแล้งเคลื่อนที่/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


รถกู้ภัยแล้งเคลื่อนที่ “พลังงานแสงอาทิตย์” แล้งที่ไหนไปที่นั่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง