ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง “โรงไฟฟ้าชีวมวล” ทางเลือกแก้ไฟตกในร้อยเอ็ด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถิตชัยย์ ฉิมสา
คำสำคัญ พลังงานทางเลือก;โรงไฟฟ้าชีวมวล
หน่วยงาน บริษัท สลักเพชร รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ต.โนนตาล เป็นตำบลแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ที่มีปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าและประสบปัญหา “ไฟตก” บ่อย ๆ หลังจากมีโอกาสไปดูงานด้านโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ประเทศสเปน นายสถิตชัยย์ ฉิมสา จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบเดียวกันในชุมชน เพราะอยากสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชนสามารถขายวัสดุการเกษตร ปลูกไม้ยูคาฯ หญ้าเนเปียร์ หรือไม้โตเร็วให้แก่โรงไฟฟ้าได้ โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าแบบแก๊สซิฟิเคชัน ที่นำชีวมวลมาเผาไหม้ในที่อับอากาศให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เพื่อนำไปจุดเครื่องยนต์ให้ได้กำลังเครื่องยนต์สำหรับหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เชื้อเพลิงหลัก ๆ ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส ซังข้าวโพด ฟางข้าว วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://mgronline.com/science/detail/9570000014311
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


“โรงไฟฟ้าชีวมวล” ทางเลือกแก้ไฟตกในร้อยเอ็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง