ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กังหันน้ำขนาดนาโน งานวิจัยช่วยชุมชนห่างไกลมีไฟฟ้าใช้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร
คำสำคัญ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าในชุมชน;กังหันน้ำขนาดนาโน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เนื่องจากเทคโนโลยีพลังน้ำขนาดเล็กเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถพัฒนาและผลิตได้โดยใช้องค์ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมในประเทศได้ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงร่วมกันคิดค้นกังหันน้ำขนาดนาโน ชื่อว่าเอ็นไฮฟอล 56 (nHy-Fall56) สำหรับน้ำตกและคลองส่งน้ำขึ้น เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนต้นน้ำที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน จากการวิจัยได้เลือกพื้นที่ชุมชนเมืองกาญจนบุรีโดยเข้าไปศึกษาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยคใหญ่ ขั้นตอนการวิจัยได้วิเคราะห์ปัญหาสภาพพื้นที่ สภาพแหล่งน้ำ ความสูงของระดับน้ำเพื่อมองหารูปแบบของกังหันน้ำที่เหมาะสม เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับชาวบ้านพื้นที่ชุมชนได้มีไฟฟ้าใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.rmutp.ac.th/กังหันน้ำขนาดนาโน-งานวิ/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


กังหันน้ำขนาดนาโน งานวิจัยช่วยชุมชนห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง