ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสวนผลไม้โดยใช้กรีนเทคโนโลยี กรณีศึกษาสวนผลไม้ชุมชนตำบลหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เปลื้อง สุวรรณมณี
คำสำคัญ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร;พลังงานทางเลือกจากเศษเหลือทิ้ง;การเลี้ยงสัตว์น้ำลดต้นทุน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสวนสละและสวนกล้วยในชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วยและสละ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปกล้วยไข่และสละ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยสู่ชุมชน และประเมินผลการนำองค์ความรู้ของการวิจัยไปใช้ประโยชน์
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสวนผลไม้โดยใช้กรีนเทคโนโลยี กรณีศึกษาสวนผลไม้ชุมชนตำบลหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง