ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำ โดยใช้วิธี HPLC และ spectrophotometric
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ช่อแก้ว อนิลบล
เจ้าของผลงานร่วม ปรเมศ บรรเทิง , จิรวัฒน์ สนิทชน , พัชริน ส่งศรี
คำสำคัญ สารประกอบฟลาโวนอยด์;cyaniding 3-glucoside;เนื้อเยื่อชั้น aleurone;การสกัดแอนโทไซยานิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาปริมณแอนโทไซยานิน ในข้าวเหนียวดำ 9 สายพันธุ์ได้แก่ KKU-GL-BL-05-001, KKU-GL-BL-05-003, KKU-GL-BL-05-008, KKU-GL-BL-06-034, KKU-GL-BL-06-043, เหนียวดำ Gs. no. 00621, เหนียวดำ Gs. no. 09475, เหนียวดำ Gs. no. 21427, ข้าวก่ำ Gs. no. 87090 และประชากรชั่วรุ่นที่ 1 และ 2 ที่เกิดจากการผสมระหว่างเหนียวดำ Gs. no. 09475 และ กข6 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอนโทไซยานินที่วัดได้จากทั้งสองวิธี โดยสกัดสารแอนโทไซยานินและนำสารที่สกัดไปวัดปริมาณแอนโทไซยานิน โดยวิธี HPLC และ spectrophotometric จากนั้นนำค่าที่วัดได้จากทั้งสองวิธีไปศึกษาความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างของปริมาณแอนโทไซยานินระหว่างสองวิธีอยู่ในช่วง 9.34-44.17 mg/100g seed
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=353-357%20vol.39%20suppl.1.pdf&id=531&keeptrack=14
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวดำ โดยใช้วิธี HPLC และ spectrophotometric is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง