ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การป้องกันโรคเบาหวาน- Vejthani Hospital
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธวัชชัย ภาสุรกุล
คำสำคัญ โรคเบาหวาน;การป้องกันโรค
หน่วยงาน ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลเวชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อัตราความเสี่ยง ผู้หญิงจะเป็นโรคเบาหวานมากกว่าผู้ชาย เป็นโรคที่พบได้ทั่วโลก และมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยทุกปี เมื่อเป็นเบาหวานระยะหนึ่งแล้ว จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ระบบประสาท โรคหัวใจ โรคไต ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง ดังนั้นการป้องกันโรคเบาหวาน ได้แก่ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=gL33jkd0Pxw
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การป้องกันโรคเบาหวาน- Vejthani Hospital is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง