ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรทิพภา เล็กเจริญสุข
คำสำคัญ โรคปากและเท้าเปื่อย
หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2942 8436 โทรสาร 0 2942 8436 มือถือ 084 681 1898 E-mail: fvetptn@ku.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย KUcheck-F FMDV-NSP ELISA ผลิตจากโปรตีน ที่ไม่ใช่โครงสร้างไวรัส ซึ่งจะปรากฏในสัตว์ที่ติดเชื้อเท่านั้น โปรตีนที่ใช้ในการผลิตผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อกำจัดฤทธิ์ของเอนไซม์ย่อยโปรตีน เป็นเครื่องมือสำหรับวินิจฉัยแยกภูมิคุ้มกันจากสัตว์ที่ติดเชื้อธรรมชาติออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน (DIVA) มีความไวและความจำเพาะสูง สามารถตรวจซีรัมจากสัตว์กีบคู่หลายชนิด เช่น โค กระบือ และสุกร ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือตามหลักการของ OIE ผ่านการทดสอบระยะ การใช้งานได้นานอย่างน้อย 1 ปี เหมาะสำหรับใช้ตรวจคัดกรองสัตว์ก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือนำเข้า คอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรค และใช้ตรวจคัดกรอง ณ ด่านกักกันสัตว์ก่อนนำสัตว์เข้าประเทศ เพื่อป้องกันการ นำโรคเข้าสู่ประเทศไทย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง