ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลไกข้อเข่าของขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดเหนือเข่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ
เจ้าของผลงานร่วม ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
คำสำคัญ ผู้พิการขาขาดเหนือเข่า;ข้อเข่าของขาเทียม
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2218 6748-49 โทรสาร 0 2252 2889 มือถือ 084 000 5841 E-mail: pairat.t@chula.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศักข้าวดิน : ชีววัสดุชนิดย่อยสลายได้ในร่างกายมนุษย์ สำหรับอุดห้ามเลือดที่กระดูก เป็นชีววัสดุ ที่มีลักษณะกายภาพคล้ายดินน้ำมัน สำหรับให้แพทย์ใช้อุดห้ามเลือดที่กระดูกมนุษย์ขณะกำลังผ่าตัด วัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นข้าวเจ้าไทย ดีกว่าสินค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศตรงที่ ย่อยสลายสมบูรณ์แบบปราศจากผลข้างเคียงในร่างกายมนุษย์ กระบวนการผลิตเป็นเทคโนโลยีสีเขียวและมีราคาถูกกว่า ได้ผ่านการทดลองใช้จริงในอาสาสมัครผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว เพื่อพิสูจน์ยืนยันเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ มีการลงตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการนานาชาติ ผ่านการจดสิทธิบัตรไทย และได้รับการจดทะเบียนสินค้าทางการแพทย์จากสาธารณสุขไทย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


กลไกข้อเข่าของขาเทียมสำหรับผู้พิการขาขาดเหนือเข่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง