ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผงคาร์โบไฮเดรตจากข้าวเจ้าไทยให้เป็นวัสดุทางการแพทย์คล้ายดิน สำหรับอุดห้ามเลือดที่กระดูกมนุษย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิทธิพร บุณยนิตย์
คำสำคัญ คาร์โบไฮเดรต;ข้าวเจ้าไทย;อุดห้ามเลือดที่กระดูกมนุษย์
หน่วยงาน บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด เลขที่ 19/44 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5321 4920 โทรสาร 0 5321 4920 มือถือ 081 881 8013 E-mail: punyanitya.s@gmail.com, www.punyanityamedical.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศักข้าวดิน : ชีววัสดุชนิดย่อยสลายได้ในร่างกายมนุษย์ สำหรับอุดห้ามเลือดที่กระดูก เป็นชีววัสดุ ที่มีลักษณะกายภาพคล้ายดินน้ำมัน สำหรับให้แพทย์ใช้อุดห้ามเลือดที่กระดูกมนุษย์ขณะกำลังผ่าตัด วัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นข้าวเจ้าไทย ดีกว่าสินค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศตรงที่ ย่อยสลายสมบูรณ์แบบปราศจากผลข้างเคียงในร่างกายมนุษย์ กระบวนการผลิตเป็นเทคโนโลยีสีเขียวและมีราคาถูกกว่า ได้ผ่านการทดลองใช้จริงในอาสาสมัครผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว เพื่อพิสูจน์ยืนยันเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ มีการลงตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการนานาชาติ ผ่านการจดสิทธิบัตรไทย และได้รับการจดทะเบียนสินค้าทางการแพทย์จากสาธารณสุขไทย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การพัฒนาผงคาร์โบไฮเดรตจากข้าวเจ้าไทยให้เป็นวัสดุทางการแพทย์คล้ายดิน สำหรับอุดห้ามเลือดที่กระดูกมนุษย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง