ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการต้านเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์จากสารสกัดพริกหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัณฐมณี ทู้ไพเราะ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ , ผศ.ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล , ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์
คำสำคัญ พริกหวาน;ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ;โรคอัลไซเมอร์;พฤกษเคมี;การสกัดโดยใช้ตัวทำละลาย
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย พริกหวานประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย แต่การศึกษาสมบัติการต้านโรคอัลไซเมอร์ของพริกหวานยังมีจำกัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้สนใจศึกษาสมบัติการต้านโรคอัลไซเมอร์ของสารสกัดพริกหวาน 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีส้ม และสีเหลือง จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า สารสกัดพริกหวานบางชนิดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ ดังนั้นพริกหวานอาจเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพสำหรับการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง