ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวางแผนล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อัจฉริยะสำหรับการกำจัดก้อนมะเร็งที่ทรวงอกด้วยเลเซอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
เจ้าของผลงานร่วม กัญสพัฒน์ สิทธิบวรโชติ , ภัททิยา ทองเครือ
คำสำคัญ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ;มะเร็งทรวงอก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มือถือ : 087 083 3310 Email : ratphadu@engr.tu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การใช้เลเซอร์กำจัดขนคือกระบวนการทำลายรากขนโดยใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์ แต่เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิในการรักษา จึงใช้การจลองในคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนที่ไม่พึงประสงค์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การวางแผนล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อัจฉริยะสำหรับการกำจัดก้อนมะเร็งที่ทรวงอกด้วยเลเซอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง