ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวางแผนล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อัจฉริยะสำหรับการกำจัดขนด้วยเลเซอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
เจ้าของผลงานร่วม กัญสพัฒน์ สิทธิบวรโชติ , ภัททิยา ทองเครือ
คำสำคัญ กำจัดขนด้วยเลเซอร์;คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อัจฉริยะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Email : ratphadu@engr.tu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การใช้เลเซอร์กำจัดขนคือกระบวนการทำลายรากขนโดยใช้พลังงานจากแสงเลเซอร์ แต่เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา จึงใช้การจำลองในคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนที่ไม่พึงประสงค์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การวางแผนล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อัจฉริยะสำหรับการกำจัดขนด้วยเลเซอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง