ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับ (Drone Jammer) รุ่น T-NET 1.0 D
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โกเมน พิบูลย์โรจน์
เจ้าของผลงานร่วม อาภาพรรณ ศิริกายน , ประธาน สมบูรณ์ , วรนาถ บุญรอด
คำสำคัญ Drone Jammer;อากาศยานไร้คนขับ
หน่วยงาน บริษัท ที เน็ต จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ : 02 564 7886 Email : komain@tnetsecurity.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับ(Drone Jammer) รุ่นT-NET 1.0 D เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีรบกวนสัญญาณการควบคุมโดรน (อากาศยานไร้คนขับ) วิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองในเมืองไทยที่มีการใช้งานโดรนเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับ ทำให้อาจพบปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคล และอาจใช้โดรน บรรทุกผิดกฎหมายได้ เครื่องโดรนแจมเมอร์ มีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม สามารถส่งสัญญาณรบกวนโดรนในรัศมีที่ห่างออกไปได้ถึง 1,000-2,000 เมตร เมื่อผู้ใช้สั่งการโดรน แจมเมอร์ จะทำให้โดรนไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้โดรนต้องลงจอดหรือบินกลับไปยังจุดที่ปล่อยออกมา
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง