ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาสมบัติการต้านโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ จากสารสกัดพริกหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวพุทธชา สอนจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ , ผศ.ดร. สมศรี เจริญเกียรติกุล , ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์
คำสำคัญ พริกหวาน โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ในพริกหวาน 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีส้มและสีเหลือง พบว่าสารสกัดจากพริกหวานสีแดงมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปส, แอลฟา-อะไมเลส, แอลฟา-กลูโคซิเดส และแองจีโอเทนซินคอนเวอติ้งเอนไซม์สูงที่สุด การบริโภคพริกหวานสีแดงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอาหารเสริมเพื่อป้องกันและรักษาโรคอ้วน โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง