ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บิโลนิโอโซม; อนุภาคนาโนลูกผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งสารอาหารกลุ่มไมโครนิวเทรียนท์ (วิตามินและเกลือแร่) ผ่านระบบทางเดินอาหารสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คทาวุธ นามดี
เจ้าของผลงานร่วม ธีรพงศ์ ยะทา , มัตถกา คงขาว , อรวรรณ อำนรรฆสรเดช , พัฒพงศ์ คนขยัน
คำสำคัญ ระบบทางเดินอาหาร;ไมโครนิวเทรียนท์;บิโลนิโอโซม
หน่วยงาน บริษัท เวทโปรดักส์ รีเสิร์ซ แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทรศัพท์ : 02 117 8068 Email : teerapong@nanotec.or.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีตามการประดิษฐ์นี้ คือ รูปแบบใหม่ของระบบนำส่งสารอาหารกลุ่มไมโคร นิวเทรียนท์ (วิตามินและเกลือแร่) ซึ่งช่วยเพิ่มระดับการใช้ประโยชน์ ของแร่ธาตุ (bioavailability) ให้สูงขึ้น เมื่อนำมาใช้ในสัตว์เศรษฐกิจสำคัญจะมีผลดีต่อสุขภาพสัตว์ จึงช่วยเพิ่มผลผลิต โดยระบบดังกล่าวถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีระบบนำส่งระดับนาโน เพื่อเพิ่มความสามารถในการการถูกดูดซึม ในระบบทางเดินอาหารที่ดีขึ้น โดยอาศัยกลไกที่เรียกว่ากลยุทธม้าโทรจัน (“Trojan horse” effect) ซึ่งวิตามินและแร่ธาตุที่ถูกกักเก็บในอนุภาคนาโนบิโลนิโอโซมเหล่านี้จึงถูกดูดซึมเข้าไปได้ผ่านระบบทางเดินอาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง