ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปพนธีร์ ธีระพันธ์
คำสำคัญ การพัฒนา;ทะเบียนประวัติอาชญากร;เด็กและเยาวชน
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนเป็นอุปสรรคหนึ่งกับชีวิตของเด็กและเยาวชน งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปัญหาทางกฎหมาย ผลกระทบทางสังคม และแสวงหาข้อแนะนำเพื่อพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนของประเทศไทย
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง