ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสลายคอร์ปัส ลูเทียม พัฒนาการของฟอลลิเคิลและคุณภาพของโอโอไซต์ในโคลูกผสมบราห์มัน: ผลของการผสมเทียมแบบกำหนดเวลาและการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเอฟเอสเอช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐวุฒิ กกรัมย์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
คำสำคัญ การสลายคอร์ปัส ลูเทียม;พัฒนาการของฟอลลิเคิล;โคลูกผสมบราห์มัน;การผสมเทียมแบบกำหนดเวลา
หน่วยงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การใช้ฮอร์โมน PGF2α 2 ครั้ง ของโปรแกรม 5-day Co-Synch ส่งผลให้ความเข้มข้นของฮอร์โมน E2 สูงกว่าโปรแกรม 7-day Co-Synch และสามารถเพิ่มอัตราการผสมติดในโคสาวบราห์มันลูกผสมได้ ซึ่งจะส่งผลให้โคสาวบราห์มันลูกผสมมีความสมบูรณ์พันธุ์มากยิ่งขึ้น และโปรแกรมการกระตุ้นการตกไข่หลายใบด้วยการฉีด FSH ติดต่อกัน 3 วัน สามารถเพิ่มคุณภาพของโอโอไซต์และการรอดชีวิตของเอมบริโอในโคลูกผสม บราห์มันลูกผสมได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสลายคอร์ปัส ลูเทียม พัฒนาการของฟอลลิเคิลและคุณภาพของโอโอไซต์ในโคลูกผสมบราห์มัน: ผลของการผสมเทียมแบบกำหนดเวลาและการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเอฟเอสเอช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง