ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจหามะเร็งเต้านมในหนูโดยใช้เลกตินเฮลิกซ์โพมาเตียแอกกลูตินิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวนิพัทธา ศรีอ้วน
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา ชวพันธุ์
คำสำคัญ มะเร็งเต้านม, เลกตินเฮลิกซ์โพมาเตียแอกกลูตินิน, หนู
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการจับของเลกตินเฮลิกซ์โพมาเตียแอกกลูตินิน (HPA) ทดสอบในระดับหลอดทดลองโดยใช้เซลล์ไลน์ และทดสอบในระดับสัตว์ทดลองโดยใช้หนู จากการศึกษาในระดับหลอดทดลองพบว่าเลกติน HPA-AlexaFlour647 สามารถจับกับเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF7) ได้ดีที่สุดเมื่อประเมินการจับด้วยกล้องจุลทรรศน์เรืองแสงและวิธี Flow cytometry ในระดับสัตว์ทดลองพบตำแหน่งการเรืองแสงบริเวณที่เกิดก้อนและเวลาที่เหมาะสมในการบันทึกภาพ คือ 1 ชั่วโมงหลังจากฉีดเลกติน HPA-AlexaFlour647 เข้าทางหลอดเลือดดำ การตรวจพิสูจน์ทางพยาธิวิทยาพบว่าชิ้นเนื้อที่ตัดมาจากสัตว์ทดลองในบริเวณที่เกิดการเรืองแสงเป็นลักษณะของเนื้อร้าย ซึ่งผลการตรวจชิ้นเนื้อสอดคล้องกับภาพที่บันทึกได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การตรวจหามะเร็งเต้านมในหนูโดยใช้เลกตินเฮลิกซ์โพมาเตียแอกกลูตินิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง