ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดสอบสารประกอบเขม่าดินปืน โดยวิธี Microcrystalline
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ
คำสำคัญ ไมโครคริสตัลไลน์;เขม่าดินปืน;กล้องจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์
หน่วยงาน คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยเรื่อง การทดสอบสารประกอบเขม่าดินปืนโดยวิธี Microcrystalline เป็นการศึกษาหาค่าความไวในการทดสอบและการหาค่าความเข้มข้นที่เหมาะสมของตัวทำปฏิกิริยา (Reagent) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Sulfuric Acid, Oxalic acid และ Potassium Iodide และการทดสอบการเกิดผลึกของเขม่าดินปืนทั้ง 3 ธาตุ ได้แก่ แอนติโมนี (Sb), แบเรียม (Ba) และ ตะกั่ว (Pb) โดยวิธี Microcrystalline ด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์ (Polarized Light Microscope)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การทดสอบสารประกอบเขม่าดินปืน โดยวิธี Microcrystalline is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง