ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ โครงสร้างผลึก และการดูดซับไอออนของโลหะ ของโครงข่ายโลหะซิงค์-แบเรียม-อินทรีย์ชนิดใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐากร ผดุงศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก
คำสำคัญ โครงข่ายโลหะซิงค์(II)-แบเรียม(II)-อินทรีย์, การเรืองแสง, การตรวจจับไอออนทองแดง(II), กลไกการดับการเรืองแสง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงข่ายโลหะซิงค์(II)-แบเรียม(II)-อินทรีย์ สองชนิดใหม่ ได้ถูกสังเคราะห์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลและพิสูจน์เอกลักษณ์ทางโครงสร้างและศึกษาสมบัติการเรืองแสง พบว่า สารประกอบ [BaZn2(TMA)2(Im)2] (1) มีโครงสร้างผลึกแบบโครงข่ายสามมิติที่หนาแน่น แต่สารประกอบ [BaZn3(TMA)3(H2O)3](ImH)·2H2O (2) มีโครงสร้างผลึกแบบโครงข่ายสามมิติที่ประกอบด้วยช่องว่างแบบหนึ่งมิติ ที่แสดงความจำเพาะเจาะจงและความว่องไวสูงต่อการตรวจจับไอออนทองแดง(II) ในน้า และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้ (LOD) เท่ากับ 5.44 ไมโครโมลาร์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การสังเคราะห์ โครงสร้างผลึก และการดูดซับไอออนของโลหะ ของโครงข่ายโลหะซิงค์-แบเรียม-อินทรีย์ชนิดใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง