ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสือเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านสามมิติด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชาญชัย ศุภอรรถกร
เจ้าของผลงานร่วม ไชยเชษฐา ยังมีสุข
คำสำคัญ หนังสือสามมิติ;เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน;เทคโนโลยีการออกเมนเต็ดเรียลลิตี
หน่วยงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ออกแบบและพัฒนาหนังสือเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านสามมิติด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี และสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือดนตรีไทยพื้นบ้านสามมิติ ซึ่งเป็นการจำลองโมเดลลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้าน 4 ภาค ใช้งานบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ พบว่า 1. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนามี 6 ขั้นตอน มีรูปแบบสามมิติจำนวน 12 โมเดล โดยโมเดลโหวตมีการแสดงผลจากการส่องมาร์คเกอร์เร็วที่สุดในทุกระยะทุกองศา 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน โดยภาพรวมค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 2 .ผู้ใช้จำนวน 50 คน โดยภาพรวมค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2018051009525753.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาหนังสือเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านสามมิติด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง