ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระยะเวลาการห่อผลต่อสีและคุณภาพบางประการของผลส้มโอ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมยศ มีทา
เจ้าของผลงานร่วม เสกสรรค์ น้อยแวงพิม , พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน , สังคม เตชะวงค์เสถียร
คำสำคัญ การห่อผล;การแกะถุงห่อก่อนการเก็บเกี่ยว;คุณภาพผลผลิต;ส้มโอ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลของระยะเวลาการห่อผล ต่อสีและลักษณะทางคุณภาพบางประการของส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ปลูกในสวนส้มโอเกษตรกร บ้านหลุมค่าย ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ใช้ถุงห่อผลทางการค้าตรา “ซุนฟง” ห่อผล 4 ระยะคือ นาน 0, 140, 147, และ 154 วัน พบว่า การห่อผล ส้มโอพันธุ์ทองดี สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของสีผิวภายนอก ลดการเข้าทำลายของโรคแมลง ลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรู ระยะเวลาในการห่อผล ไม่มีผลต่อน้ำหนักของผล ขนาดผล ปริมาณเนื้อผล ความแน่นเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำได้ และปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ แต่การห่อผลทำให้ปริมาตรของผลลดลง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=281.pdf&id=485&keeptrack=20
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ระยะเวลาการห่อผลต่อสีและคุณภาพบางประการของผลส้มโอ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.