ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการกระตุ้นการงอกด้วย PEG6000 ร่วมกับสารเคมีชนิดต่าง ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญมี ศิริ
เจ้าของผลงานร่วม ชินานาตย์ ไกรนารถ , นงนุช แสงหิน , พจนา สีขาว
คำสำคัญ เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ;การกระตุ้นการงอก;คุณภาพของเมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ จากการกระตุ้นการงอกของเมล็ดด้วย PEG6000 ร่วมกับการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ทำการทดลองที่อาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม 2 พันธุ์ (pst-01 และ pst-02) มากระตุ้นการงอกโดยการแช่เมล็ดพันธุ์ด้วย PEG6000 ร่วมกับการใช้สารเคมี 3 ชนิด ที่มีความเข้มข้น 2% โดยแช่เมล็ดพันธุ์ในสารละลายแต่ละชนิดที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง พบว่าการกระตุ้นการงอกของเมล็ดมะเขือเทศพันธุ์ pst-01 ด้วย PEG6000 ทำให้เมล็ดพันธุ์สามารถงอกได้เร็วขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=211.pdf&id=478&keeptrack=20
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการกระตุ้นการงอกด้วย PEG6000 ร่วมกับสารเคมีชนิดต่าง ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง