ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การต่อยอดวิจัยเครื่องสำอางกลิ่นกล้วยไม้ช้างกระ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เนติ วระนุช
คำสำคัญ กล้วยไม้ช้างกระ;เครื่องสำอางกลิ่นกล้วยไม้
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ช้างกระเป็นกล้วยไม้ที่มีความมหัศจรรย์คือ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยังมีสาร Astaxanthin ทำให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ เช่น ครีมบำรุงผิวหน้า เจลทำความสะอาดมือ และน้ำหอมกลิ่นกลก้วยไม้ช้างกระ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=D8-clQbTKHc
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การต่อยอดวิจัยเครื่องสำอางกลิ่นกล้วยไม้ช้างกระ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง