ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสกัดระดับไมโครลิตรสำหรับการหาปริมาณอะคริลาไมด์ในอาหารด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนุวัฒน์ รัศมีสมศรี
เจ้าของผลงานร่วม วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา
คำสำคัญ แก๊สโครมาโทกราฟี;เฟรมไอออไนเซชัน;แมสสเปคโทรเมทรี;อะคริลาไมด์;การสกัดระดับไมโครลิตร;อาหาร
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อาหารทอดและขนมกรุบกรอบที่มีกระบวนการแปรรูปหรือปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนสูง จะมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลให้เกิดภาวการณ์เป็นมะเร็งสูง นั่นก็คือ อะคริลาไมด์ นอกจากกระบวนการผลิตอาหารแล้ว อะคริลาไมด์ยังสามารถปนเปื้อนสู่น้ำได้ ดังนั้นวิธีการหาปริมาณอะคริลาไมด์จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-เฟรมไอออนไนเซซัน (Gas Chromatography – Flame Ionization Detection, GC-FID) และแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโทรเมทรี (Gas Chromatography – Mass spectrometry, GC-MS) โดยการเตรียมอนุพันธ์และการสกัดระดับไมโครลิตรด้วยของเหลวแบบกระจายได้ถูกนำเสนอเพื่อช่วยเพิ่มความไวในการตรวจวัดอะคริลาไมด์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การสกัดระดับไมโครลิตรสำหรับการหาปริมาณอะคริลาไมด์ในอาหารด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง