ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นอิสลามใน หมู่เกาะทะเลอันดามัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวนพรัตน์ บุญเพียรผล
คำสำคัญ ข้าวตังปลา;การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ข้าวตังปลามีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนมุสลิมและสื่อถึงสัญลักษณ์ที่ชาวมุสลิมนับถือ ไม่ว่าจะเป็น ดวงดาว พระจันทร์เสี้ยว อีกทั้งการออกแบบบรรจุหีบห่อ ยังมีสัญลักษณ์รูปปลาคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว เพื่อบ่งบอกถึงส่วนประกอบหลักที่มีอยู่ในหีบห่อ และทะเลสีฟ้าซึ่งเป็นตัวแทนของทะเลอันดามัน ส่วนสีพื้นของกล่องจะมีสีเขียวที่แสดงถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ซึ่งเป็นกล่องให้ดูหรูสวยงาม สามารถใช้เป็นของฝากของขวัญให้กับผู้รักสุขภาพและคนทั่วไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติม -
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นอิสลามใน หมู่เกาะทะเลอันดามัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง