ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลูกผักหลากหลายสร้างรายได้พอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทักษิณ สมหวัง
คำสำคัญ เกษตรอินทรีย์;เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน บ้านบ่อยาง ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ทักษิณ สมหวัง เป็นเกษตรกรภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2554 ได้รับการจัดสรรพื้นที่ 3 ไร่ 2 ไร่ครึ่ง ทำการเกษตร ปลูกกล้วย และแปรรูปเป็นกล้วยฉาบส่งขายในบริเวณหมู่บ้านราคาส่ง 4 บาท ขายในตลาด 5 บาท เป็นรายได้เสริม นอกจากนี้ยังทำน้ำหมักเพื่อให้สารอาหารกับพืชที่ปลูกหรือการฉีดฮอร์โมนด้วย การใช้กล้วย มะละกอ สะเดาะหมักรวมกับกากน้ำตาล 20 กล. ต่อน้ำ 60 ลิตร ใช้เวลาหมัก 1 เดือนหรือพอใช้ได้ แต่หากมีหนอนก็ยิ่งดี ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทุกวันนี้คุณทักษิณพอใจกับการใช้ชีวิตเกษตรกรพอเพียง นอกจากการทำเกษตรแล้ว ระหว่างการทำงานพรวนดิน รดน้ำ ยังถือว่า เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรในสวนก็ปลอดภัยจากสารพิษ ผลผลิตที่ได้ไม่ต้องไปซื้อข้างนอกสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในสวนของตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl/2012/11/19/entry-2
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ปลูกผักหลากหลายสร้างรายได้พอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง