ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นิวเฮมพ์วอลล์: วัสดุก่อสร้างอาคารและตกแต่งผนังแบบใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมจากต้นกัญชง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประชุม คำพุฒ
เจ้าของผลงานร่วม ธวัชชัย อริยะสุทธิ , สัจจะชาญ พรัดมะลิ , อนินท์ มีมนต์ , ชลธิชา เดชทองคำ
คำสำคัญ ต้นกัญชง;นิวเฮมพ์วอลล์ วัสดุก่อสร้างอาคาร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ : 02 549 3410
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นิวเฮมพ์วอลล์ : วัสดุก่อสร้างอาคารและตกแต่งผนังแบบใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมจากต้นกัญชง มีลักษณะเป็นวัสดุแผ่นที่ใช้ต้นกัญชงบดย่อยเป็นมวลรวมหลักสำหรับผสมกับวัสดุเชื่อมประสาน โดยวัสดุแผ่นประกอบด้วย แผ่นผนังสำเร็จสำหรับใช้ภายนอกอาคาร และแผ่นผนังแบบอัดสำหรับใช้ตกแต่งภายในอาคาร โดยมีคุณสมบัติ การเป็นฉนวนความร้อนที่ดี และมีความสวยงาม ใช้ประโยชน์สำหรับก่อสร้างและตกแต่งผนังอาคารปกติทั่วไปตลอดจนอาคารสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


นิวเฮมพ์วอลล์: วัสดุก่อสร้างอาคารและตกแต่งผนังแบบใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมจากต้นกัญชง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง