ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พระแม่โพสพรูปลักษณ์แห่งศิลปะศรัทธาอันสูงค่า ขวัญกำลังใจแก่กสิกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
คำสำคัญ พระแม่โพสพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ : 02 904 0044
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นวัตกรรมรูปประติมากรรมพระแม่โพสพเทพีแห่งข้าว เป็นศิลปะที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของชาวนา ผู้มีอาชีพปลูกข้าวหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์. ซึ่งรูปลักษณ์แห่งศรัทธานี้ เกิดจากการพัฒนาจากเดิมที่เป็นประติมากรรมที่ปั้นด้วยดินเหนียว หรือแกะสลักไม้ ที่ไม่มีความคงทน จึงสร้างเป็นโลหะบรอนซ์ และสร้างสรรค์สีสนิมเขียวพิเศษ ด้วยเทคนิคทำสีผิวโลหะ (patina) ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ทางเคมีอันเป็นวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงกับการคำนวนอุณหภูมิในการหลอมซึ่งเป็นคณิตศาสตร์กับงานศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อเป็นรูปเทพีแห่งข้าวศูนย์รวมจิตใจในการทำนาข้าวเป็นศิลปะที่เชื่อมโยงกับชุมชน
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


พระแม่โพสพรูปลักษณ์แห่งศิลปะศรัทธาอันสูงค่า ขวัญกำลังใจแก่กสิกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง