ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียน งานระงับความรู้สึกศิริราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุดตา ปรักกโมดม
เจ้าของผลงานร่วม อรรณพ พิริยะแพทย์สม , พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
คำสำคัญ ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียน;งานระงับความรู้สึกศิริราช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ : 02 419 7990
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียน งานระงับความรู้สึกศิริราช (SiA-EMR) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับบริการงานระงับความรู้สึก ก่อน ระหว่างและหลังการผ่าตัด ด้วยลิขสิทธิ์ของตนเอง ลดการนำเข้าโปรแกรมจากต่างประเทศ สามารถนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล งานด้านสถิติ การบริหารจัดการในเชิงนโยบาย การสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนางานการให้บริการผู้ป่วย ตลอดจนงานทางด้านการวิจัย และการศึกษา มีความคล่องตัวในการใช้งานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ที่สำคัญคือ สามารถนำไปใช้ได้กับเครือข่ายโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ระบบอิเลคทรอนิกส์เวชระเบียน งานระงับความรู้สึกศิริราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง