ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบพกพาโดยใช้แสง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนรรฆ ขันธะชวนะ
เจ้าของผลงานร่วม ชิเกะโอะ ทะนะคะ , คะนะเมะ มิอุระ
คำสำคัญ เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกโดยใช้แสง;เครื่องวัดกระดูกแบบพกพา;เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Email : narongdet.sulat@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ในปัจจุบันการวัดความหนาแน่นของกระดูกจะใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ซึ่งมีขนาดใหญ่และอันตรายต่อผู้วัด เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบพกพาโดยใช้แสงจึงถูกคิดค้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกที่มีความแม่นยำและปลอดภัย อีกทั้งสามารถพกพาได้สะดวกเนื่องจากมีขนาดเล็ก ดังนั้นเครื่องวัดความหนาแน่นดังกล่าวจึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการใช้เป็นประจำ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นการลดค่ารักษาพยาบาล
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบพกพาโดยใช้แสง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง