เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบพกพาโดยใช้แสง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบพกพาโดยใช้แสง
เจ้าของผลงาน :  อนรรฆ ขันธะชวนะ
เจ้าของผลงานร่วม :   ชิเกะโอะ ทะนะคะ, คะนะเมะ มิอุระ
คำสำคัญ :   เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกโดยใช้แสง, เครื่องวัดกระดูกแบบพกพา, เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Email : narongdet.sulat@gmail.com
คำอธิบาย :  ในปัจจุบันการวัดความหนาแน่นของกระดูกจะใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ซึ่งมีขนาดใหญ่และอันตรายต่อผู้วัด เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบพกพาโดยใช้แสงจึงถูกคิดค้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกที่มีความแม่นยำและปลอดภัย อีกทั้งสามารถพกพาได้สะดวกเนื่องจากมีขนาดเล็ก ดังนั้นเครื่องวัดความหนาแน่นดังกล่าวจึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการใช้เป็นประจำ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นการลดค่ารักษาพยาบาล
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูกแบบพกพาโดยใช้แสง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710