ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แสงแอลอีดีเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนรรฆ ขันธะชวนะ
เจ้าของผลงานร่วม สิริลักษณ์ ธรรมศาตร์
คำสำคัญ โรคอัลไซเมอร์;แสงแอลอีดี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Email : narongdet.sulat@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การประยุกต์ศาสตร์การบำบัด/รักษาด้วยแสงกับการรักษาอัลไซเมอร์ ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวเป็นการใช้ช่วงความยาวคลื่นแสงเฉพาะในการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยใช้หลอด LED หรือ Light Emitting Diode เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์เนื่องจากความร้อน และความยาวคลื่นที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคอัลไซเมอร์นั้นเป็นช่วงแสงที่สามารถลดการเกิดของโปรตีนเบต้าอมัยลอยด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


แสงแอลอีดีเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง