ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Taro: หุ่นยนต์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความผูกพันและการเรียนรู้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เนาวนิตย์ สงคราม
คำสำคัญ หุ่นยนต์ช่วยสอน;Taro
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 02 218 2565 ต่อ 4111
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยสอนร่วมกับเกมโมบายแอพลิเคชันโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความผูกพันและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษาโดยหุ่นยนต์ดังกล่าวใช้ระบบ IoT ในการผูกคำสั่งการเคลื่อนที่ การส่งเสียง และแสดงท่าทางไว้บนการประมวลผลกลุ่มเมฆ คุณสมบัติพิเศษของหุ่นยนต์นี้คือ การปล่อยของรางวัลหรือสิ่งของให้กับผู้เรียนเมื่อผู้เรียนตอบคำถามถูกซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อการเรียน และหากมีการเปลี่ยนเกมหรือสร้างเนื้อหาใหม่ระบบก็จะสามารถเชือมโยงบทเรียนเข้ากับคุณสมบัติของหุ่นยนต์ได้ทันที
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


Taro: หุ่นยนต์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความผูกพันและการเรียนรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง