ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แฟลตฟอร์มโลจิสติกอัจฉริยะมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีไอโอที
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิมล แสนอุ้ม
เจ้าของผลงานร่วม ทศพร เวชศิริ , พนัส วัฒนชัย , อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ
คำสำคัญ แฟลตฟอร์มโลจิสติก;มาตรฐานอุตสาหกรรม;เทคโนโลยีไอโอที
หน่วยงาน บริษัท โลจิเซนต์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด โทรศัพท์ : 02 763 2600 ต่อ 2926
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น เกี่ยวกับ "แฟลตฟอร์มโลจิสติกส์อัจฉริยะ" ซึ่งประกอบด้วย (1) "IoT-Box" ที่ประกอบด้วยโปรเซสเซอร์แบบครบวงจร การสื่อสารแบบไร้สาย แบบมีสายและพอร์ตแบบดิจิตอลและอะนาล็อก ที่มีความหลากหลายสำหรับเซนเซอร์ต่างๆในรถยนต์เช่น GPS และ (2) "Web-Application Service" ซึ่งมีส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานะยานพาหนะและการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์แบบเรียลไทม์และ (3) "ศูนย์กลาง ลอจิสติกส์แบบอัจฉริยะ (Logistics Intelligence Center: LIC)" ซึ่งรถยนต์ทุกประเภทสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยการตอบสนองทันทีเพื่อผู้ใช้ปลายทาง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


แฟลตฟอร์มโลจิสติกอัจฉริยะมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีไอโอที is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง