ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โปรแกรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในท่านั่งโดยการกระตุ้นการทำงานของเซลล์กระจกเงาในรูปแบบวิดีทัศน์สำหรับเด็กภาวะสมองพิการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปฤณภัก มหาทรัพย์
เจ้าของผลงานร่วม ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
คำสำคัญ โปรแกรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว/;การทำงานของเซลล์;เด็กภาวะสมองพิการ
หน่วยงาน 99 หมู่ 18 อาคารปิยชาติ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02 986 9213 ต่อ 7256
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โปรแกรมสำหรับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในรูปแบบของวีดิทัศน์ โดยอาศัยการทำงานของเซลล์กระจกเงาสำหรับการรักษาผู้ป่วยเด็กสมองพิการ เพื่อส่งเสริมความสามารถสำหรับการทรงตัวและการเคลื่อนไหวใน ท่านั่ง มีความยาวประมาณ 45 นาที โดยให้เด็กดูและเลียนแบบท่าทางตามวีดิทัศน์ โดยฝึกปฏิบัติเป็นประจำ โปรแกรมนี้ได้ผ่านการวิจัยแบบทดลองในผู้ป่วยเด็กสมองพิการในหลายสถาบัน ซึ่งเป็นการศึกษานำร่องและได้รับการพิสูจน์ในเบื้องต้นว่าสามารถเพิ่มความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กภาวะสมองพิการได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


โปรแกรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในท่านั่งโดยการกระตุ้นการทำงานของเซลล์กระจกเงาในรูปแบบวิดีทัศน์สำหรับเด็กภาวะสมองพิการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง