ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาและปรับปรุงความเข้ากันได้กับเลือดของชีววัสดุจากโปรตีนไฟโบรอินจากไหมไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธัญรดา ฟุ้งมงคลเสถียร
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ , ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์
คำสำคัญ ความเข้ากันได้กับเลือด;ไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-2;ไฟโบรอินจากไหมไทย;เฮพารินโมเลกุลเล็ก
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย หนึ่งในวิธีการรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดคือการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดข้ามผ่านบริเวณที่มีการอุดตันโดยใช้หลอดเลือดเทียม ซึ่งหลอดเลือดเทียมที่นิยมใช้ในปัจจุบันไม่สนับสนุนการยึดเกาะของเอนโดทีเรียลเซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์ที่บุภายในผนังหลอดเลือดชั้นในและทำหน้าที่ในการต้านการแข็งตัวของเลือดในสภาวะปกติ อีกทั้งวัสดุดังกล่าวไม่สามารถย่อยสลายไปได้จึงทำให้เกิดการกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดและทำให้หลอดเลือดเทียมสูญเสียหน้าที่ไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือดที่มีขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 6 มิลลิเมตร) ที่เกิดการอุดตันจากลิ่มเลือดได้ง่าย การทดลองนี้จึงต้องการพัฒนาองค์ประกอบที่จะนำไปใช้ในการผลิตหลอดเลือดเทียม โดยนำโปรตีนไฟโบรอินจากไหมไทยสายพันธุ์นางน้อยศรีสะเกษ 1 มาเชื่อมขวางกับเฮพารินโมเลกุลเล็ก ร่วมกับการหยดไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-2 จากการทดลองพบว่าการเชื่อมขวางเฮพารินโมเลกุลเล็กช่วยเพิ่มระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือด และไม่ส่งผลให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง อีกทั้งสนับสนุนการเจริญของเอนโดทีเรียลเซลล์ ในส่วนผลต่อการทำงานของเกล็ดเลือด และผลของไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-2 ต่อเอนโดทีเรียลเซลล์ควรมีการปรับปรุงสภาวะในการทดลองต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การศึกษาและปรับปรุงความเข้ากันได้กับเลือดของชีววัสดุจากโปรตีนไฟโบรอินจากไหมไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง