ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของถั่วฝักยาว ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2558)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฐิตนนท์ หงส์โชตินวดี
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐพัชร์ วงษ์ศุภลักษณ์
คำสำคัญ ค่าสัมประสิทธิ์พืช;ค่าสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยเบ็ดเสร็จ;ปริมาณการใช้น้ำ;ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง;ถั่วฝักยาว
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ถั่วฝักยาวเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นพืชผักในตระกูลถั่วที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่ปลูกให้ผลผลิตดีที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน ถั่วฝักยาวนอกจากจะสามารถใช้ปรุงอาหารและบริโภคสดแล้วยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในด้านอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋องและแช่แข็งสำหรับส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย นอกจากเป็นพืชผักที่นิยมบริโภคภายในประเทศแล้วยังเป็นที่นิยมบริโภคมากในบางประเทศทางทวีปเอเชีย เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น และบางประเทศทางทวีปยุโรป จึงนับได้ว่าเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ และยังเป็นพืชที่สามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดินที่ดีพืชหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/iwmd/omdirrw/paper/paper002.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง