ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ผงเบต้าไซยานิน จากเปลือกแก้วมังกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชุษณา เมฆโหรา
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์ผงเบต้าไซยานิน;เปลือกแก้วมังกร
หน่วยงาน ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เปลือกแก้วมังกรสีแดง เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ที่มีศักยภาพในการนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยผ่านกระบวนการสกัดสารเบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกรอบแห้งและนำไปทำผงแห้งด้วยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซึ่งผลิตภัณฑ์ผงเบต้าไซยานิน จากเปลือกแก้วมังกร มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ ทนความร้อนพาสเจอร์ไรซ์อุณหภูมิ 70°C เวลา 30 นาที และสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสารแต่งสีธรรมชาติทดแทนการใช้สีสังเคราะห์ในอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีรสชาติ กลิ่น ละลายน้ำได้ง่าย ให้สีชมพูอมม่วง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=50154
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์ผงเบต้าไซยานิน จากเปลือกแก้วมังกร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง