ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมโก๋อ่อน (The use of banana flour substitute some flour confectionery products are snazzy)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เชาวลิต อุปฐาก
คำสำคัญ แป้งกล้วย;ขนมโก๋อ่อน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แป้งกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำผลกล้วยดิบมาแปรรูปเป็นแป้งก่อนนำไปประกอบอาหาร มีอายุการเก็บในรูปแบบของแป้งกล้วยได้นานกว่ากล้วยสด มทร.ได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งกล้วยโดยใช้กล้วยน้ำว้าดิบเป็นหลัก นำมาผลิตอาหารและขนมไทยหลายชนิด งานวิจัยนี้จะใช้แป้งกล้วยน้ำว้าดิบ มีส่วนผสม ดังนี้ แป้งขนมโก๋ 200 กรัม น้ำตาลไอซิ่ง 400 กรัม เนยขาว 100 กรัม กลิ่นนมแมว 5 กรัม น้ำอุ่น 200 กรัม ถั่วเขียวเลาะเปลือกนึ่ง 250 กรัม น้ำตาลทรายขาว 150 กรัม นมสดระเหย 150 กรัม น้ำเปล่า 200 กรัม เป็นสูตรที่ผู้บริโภคชอบปานกลางถึงชอบมาก สูตรที่เหมาะสมของแป้งกล้วยในขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วกวน มีกล้วย 80 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาในการพักตัวแป้งขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วกวนเสริมแป้งกล้วย ในระยะเวลา 90 นาที มีความเหมาะสมมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1526/HEC_58_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง