ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบรับ-ส่งพร้อมกัน กรณีศึกษา บริษัท แก๊ส จังหวัดลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
เจ้าของผลงานร่วม ฐานันดร์ โต๊ะถม
คำสำคัญ เส้นทางเดินรถขนส่งสินค้า;กรณีศึกษา บริษัท แก๊ส จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย แนวทางการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบรับ-ส่งพร้อมกัน กรณีศึกษา บริษัท แก๊ส จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า และข้อจำกัดเกี่ยวกับการขนส่งแก๊สหุงต้ม โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ในการจัดเส้นทางการขนส่งขึ้นเพื่อลดระยะทางในการขนส่ง สามารถจัดเส้นทางการบรรทุกแก๊สหุงต้มได้ไม่เกินข้อจำกัดของพาหนะ โดยรวมความต้องการของลูกค้าหลายรายไปส่งคราวเดียวทำให้สามารถลดระยะทางในการขนส่งจากเดิมได้ประมาณ 55% ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นแนวทางในการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าโดยสามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าแบบรับ-ส่งพร้อมกัน กรณีศึกษา บริษัท แก๊ส จังหวัดลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง