ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดเห็ดกระถินพิมานในอนุภาคนาโนไคโตซานเพื่อการพัฒนาเวชสำอาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปภัสสร กิ่งเกล้า
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. ปาริยา ณ นคร
คำสำคัญ เห็ดกระถินพิมาน (Phellinus linteus);ต้านอนุมูลอิสระ;ต้านเชื้อจุลินทรีย์;การกักเก็บในอนุภาคนาโน;ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพกักเก็บสารสกัดเห็ดกระถินพิมานในอนุภาคนาโนไคโตซานเพื่อการพัฒนาเวชสำอาง สารสกัดเห็ดกระถินพิมานพถูกพบว่ามีปริมาณสาระสำคัญอยู่หลายชนิด และยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย ผู้วิจัยได้นำเทคนิคการกักเก็บสารมากักเก็บสารสกัด พบว่าสารสกัดเห็ดกระถินพิมานที่กักเก็บในอนุภาคนาโนสองชั้นเป็นวิธีกักเก็บและปล่อยปลดสารดีที่สุด จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ซึ่งผลิตภัณฑ์สามารถต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น สามารถต้านแบคทีเรียได้ และไม่มีอาการแพ้คันต่อผู้ทดสอบ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การศึกษาประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดเห็ดกระถินพิมานในอนุภาคนาโนไคโตซานเพื่อการพัฒนาเวชสำอาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง