ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบสื่อการสอนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประเภทของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม นิติ นิมะลา , อภิรักษ์ อุ่นไธสง
คำสำคัญ สื่อการสอน;ประชาคมอาเซียน;ของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้;เด็กปฐมวัย
หน่วยงาน หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การออกแบบสื่อการสอนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า การออกแบบของเล่นต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยเป็นหลัก การเรียนรู้เรื่องอาซียนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากที่สุด คือ สัตว์ประจำชาติ วัสดุที่เลือกใช้เป็นไม้ยางพารา การผลิตทำง่ายไม่ยุ่งยาก และวัสดุเป็นวัสดุธรรมชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสสัมผัสผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การเล่นสามารถเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 2 คนขึ้นไป รูปแบบของเล่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และฝึกการสังเกตเปรียบเทียบ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdi.ssru.ac.th/irdjournal/index.php/ISSN2229-2802/article/view/202/165
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การออกแบบสื่อการสอนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประเภทของเล่นเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง