ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดจากขมิ้นชันต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการหายของแผลในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัสปรียา รุจิระโชติวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สุภาพร สุทธมนัสวงษ์
คำสำคัญ สารสกัดจากขมิ้นชัน, เซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือก, กระบวนการหายของแผล
หน่วยงาน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาผลของสารสกัดจากขมิ้นชัน (เคอร์คูมิน) ต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการหายของแผลในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ ได้แก่ TGF-β1, TGF βR1, TGF βR2 และ VEGF พบว่าในสภาวะปกติเคอร์คูมินกระตุ้นการแสดงออกของยีนทั้ง 4 ยีนนี้ได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพิ่มเติมพบว่า ในสภาวะที่จำลองการเกิดแผล เคอร์คูมินมีผลกระตุ้นการแสดงออกของยีนทั้ง 4 ยีนนี้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยสรุป เคอร์คูมินน่าจะมีผลในการกระตุ้นการหายของแผลในช่องปาก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของสารสกัดจากขมิ้นชันต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการหายของแผลในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกมนุษย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง