ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสูญญกาศของผักกาดหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ
เจ้าของผลงานร่วม ดนัย บุณยเกียรติ , พิชญา บุญประสม พูลลาภ
คำสำคัญ การลดอุณหภูมิแบบสูญญกาศ;ผักกาดหวาน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม ในการลดอุณหภูมิผักกาดหวานในระบบสูญญกาศที่มีอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ระหว่าง 19-21 °ซ ให้ได้อุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับ 4±1 °ซ ซึ่งทำการทดลองในห้องสูญญากาศรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งมีปริมาตร เท่ากับ 14.98 ลบ.ม. ในการทดลองได้กำหนดความดันสุดท้ายในห้องลดอุณหภูมิ เป็น 3 ระดับ คือ 0.55, 0.60 และ 0.65 กิโลปาสคาล โดยมีระยะเวลาที่ผักกาดหวานอยู่ภายใต้ความดันที่กำหนด 3 ระดับ คือ 20, 25 และ 30 นาที จากการทดลองพบว่า พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิผักกาดหวาน ที่มีอุณหภูมิใจกลางผักเริ่มต้นในช่วง 20±1 °ซ ให้มีอุณหภูมิสุดท้ายเท่ากับ 4±1 °ซ คือ กำหนดความดันสุดท้ายภายในห้องลดอุณหภูมิเท่ากับ 0.60 กิโลปาสคาล และระยะเวลาที่ผักกาดหวานอยู่ภายใต้ความดันที่กำหนด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=06-Thitipong.pdf&id=497&keeptrack=11
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสูญญกาศของผักกาดหวาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง