ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตกาแฟคั่วที่มีสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ต่ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โกเมศ สัตยาวุธ
เจ้าของผลงานร่วม ปิยนุช นาคะ , มานพ หาญทวี , สรัญญา อุปรักขิปตานนท์ , รุจิกาญจน์ นาสนิท
คำสำคัญ สารกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbon;การผลิตกาแฟ;สารก่อมะเร็ง;กาแฟคั่วบด;การเก็บสารกาแฟ
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กาแฟคั่วเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก แต่มีการตรวจพบสารกลุ่ม PAHs หรือ Polyclic Aromatic Hydrocarbon ปนเปื้อนมากในการผลิตกาแฟซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ (Pyrolysis) และสมบูรณ์ (Carbonization) ผลทางพิษวิทยาชี้ว่าสาร Benzo[a]pyrene มีผลกระทบมากที่สุดในระดับ B2 (USA-EPA Class B2) และเป็นสารก่อพิษในกาแฟคั่วบดและจัดอยู่ในกลุ่ม 2A (EU-CIRC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคั่วกาแฟที่ถือเป็นกรรมวิธีที่ทำให้เมล็ดกาแฟ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางประสาทสัมผัสและลักษณะทางกายภาพ การทดลองนี้จึงมุ่งพัฒนากรรมวิธีการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตกาแฟ เพื่อลดปริมาณสารกลุ่ม PAHs
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2490
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง