ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เพอร์ริคอล นวัตกรรมทางเลือกในการรักษาท้องเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินอาหารในสุกรและไก่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภวัฐพงศ์ น้อยเลิศ
เจ้าของผลงานร่วม พัฒพงศ์ คนขยัน , ปวัสดา แสนล้อม , อิสรีย์ เหล่าพิรุฬห์ , ณัฐพงศ์ ชุมเกษียร , ปานวาด อุ่นใจ
คำสำคัญ ระบบทางเดินอาหาร;การรักษาท้องเสีย;เพอร์ริคอล
หน่วยงาน บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3300/121 ตึกช้าง อาคาร B ชั้น 24 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02 937 4888
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพอร์ริคอล, ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติที่ช่วยรักษา และลดความเสียหายจากปัญหาท้องเสียที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบในสุกร เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ในภาคปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ลำไส้ และการอักเสบของทางเดินอาหาร ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของสุกรและไก่ โดยผลของเพอร์ริคอลจะเข้าไปช่วย 1.ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะ อี คอไล 2.บำรุงและฟื้นฟูเซลล์ลำไส้ ทำให้ความยาวของวิลไลในลำไส้เล็กยาวขึ้น 3.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสุกร
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


เพอร์ริคอล นวัตกรรมทางเลือกในการรักษาท้องเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินอาหารในสุกรและไก่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง