ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อนุภาคนาโนทิลมิโคซินในรูปแบบผงแห้งสำหรับการป้องกันและรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในสัตว์เศรษฐกิจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีรพงศ์ ยะทา
เจ้าของผลงานร่วม ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ , คทาวุธ นามดี , อรวรรณ อำนรรฆสรเดช , พัฒพงศ์ คนขยัน
คำสำคัญ สัตว์เศรษฐกิจ;ระบบทางเดินหายใจ;การป้องกันและรักษาการติดเชื้อ;นาโนทิลมิโคซิน
หน่วยงาน บริษัท เวทโปรดักส์ รีเสิร์ซ แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 141 ม.9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ INC2D ไอเอ็นซี 2 ดี ถึง 1109 ถึง ไอเอ็นซี 2 ดี – 1111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02 117 8068
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นวัตกรรมตามการประดิษฐ์นี้ คือ อนุภาคนาโนทิลมิโคซินในรูปแบบผงแห้ง เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อนุภาคนาโนทิลมิโคซินในรูปแบบผงแห้งสำหรับการป้องกันและรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในสัตว์เศรษฐกิจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง