ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรชาติ สินวรณ์
เจ้าของผลงานร่วม กันต์ ปานประยูร , ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
คำสำคัญ ปุ๋ยเจลบีด;การปลดปล่อยธาตุอาหาร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 02 244 5280-2
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร เป็นการใช้เทคนิคการเคลือบปุ๋ยเคมีด้วยพอลิเมอร์ จากธรรมชาติที่มีรูพรุนขนาดเล็ก สามารถควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืชอย่างช้าๆ แต่มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช โดยปลดปล่อยได้ช้ากว่าปุ๋ยเคมีถึง 6.4 เท่า และช้ากว่าปุ๋ยละลายช้าที่มีขายตามท้องตลาดถึง 3.2 เท่า จึงช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปลูก ผลผลิตพืชจึงสูงขึ้น สามารถลดต้นทุนแรงงานและค่าปุ๋ยได้ถึง 6 เท่า (38.7 ดอลลาร์ต่อเอเคอร์)
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง