ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญยัง ปลั่งกลาง
เจ้าของผลงานร่วม ยุทธพงษ์ ศรีวิชัยมูล
คำสำคัญ ประหยัดพลังงาน;เครื่องปรับอากาศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ : 02 549 3420, 086 899 2996
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เครื่องกำเนิดลมเย็นชนิดใช้ระบบ อีแวป (Evaporative Cooling System) ที่มีน้ำหล่อเย็นแผง cooling pad และใช้พัดลมดูดเอาความเย็นบริเวณแผ่น cooling pad ไปใช้งาน โดยคิดระบบใหม่ขึ้นมา (E-plus) โดยพัฒนาจากเดิมโดยใช้น้ำเย็นลงไปในถังน้ำระบบอีแวปโดยมีมินิคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์คอนโทรล ซึ่งมีขนาดเล็ก ติดตั้งง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดอุณหภูมิให้เหลือประมาณ 25 - 28 องศาเซลเซียส มีชุดฟอกอากาศ ชุดฆ่าเชื้อ อุณหภูมิความชื้นแบบอัตโนมัติ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องปรับอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง