ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แชร์ไซด์ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์ และอัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
เจ้าของผลงานร่วม อนุพงศ์ จีรชัยพันธุ์สกุล , รีรตน์ ตันวัฒนะ , อัจฉรา แก้วจุรัตน์
คำสำคัญ อัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์;แชร์ไซด์ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ : 074 289 335
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แชร์ไซด์ และ อัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์ เป็นวัสดุทดแทนกระดูกที่เตรียมจากฟันใช้เพื่อรักษาการฝ่อลีบของกระดูกสันเหงือก โดยแชร์ไซด์ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์ สามารถเตรียมภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีโปรตีนที่ส่งเสริมการสร้างกระดูกใหม่และใช้ฟันที่เตรียมได้โดยผู้ที่เป็นเจ้าของฟันเอง ในขณะที่ อัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์พัฒนาการเตรียมเพื่อให้ได้วัสดุปริมาณมากเพื่อใช้ในบุคคลทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าวัสดุทดแทนกระดูกที่ขายอยู่ในตลาด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


แชร์ไซด์ดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์ และอัลโลเจนิกดีมินเนอร์ราไลซ์ทูธเมทริกซ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง